Jaké výhody má společenství vlastníků jednotek

Ačkoliv v současné době je jistě velká poptávka po klasických rodinných domech, které se také velmi často staví, mnoho lidí stále ještě bydlí v paneláku. Mnozí z nich to dokonce preferují, neboť údržba bytu je podstatně snadnější, což je výhodou především pro staré lidi.

Ovšem zde nemáme pouze vlastní byt. Jsou tu i společné prostory, které také potřebují údržbu a péči, pokud se dům samotný nemá rozpadnout. A ta musí být někým organizována. Proto není divu, že v každém z nich existuje oficiální těleso, které se právě o toto stará.

starý typ paneláku

V dřívějších dobách se jednalo prakticky výlučně o bytová družstva, avšak do dnešní doby se jich zachovalo jen málo. Důvodem byla především nepružnost jejich organizace, která nedokázala ve většině případů adekvátně reagovat na požadavky dnešní doby.

Proto je z velké části nahradilo společenství vlastníků jednotek Home Partner, jehož součástí jsou všichni, kteří mají v domě zakoupený určitý podíl. Zde je potřeba rozlišit, že členem je vždy majitel bytu, nikoliv nezbytně ten, kdo jej obývá. Pokud jej vlastník například pronajímá, pak je členem společenství právě on, nikoliv ten, kdo zde je v pronájmu.

moderní zateplený panelák

Samozřejmě, vlastník může dát obyvateli bytu plnou moc, aby mohl na schůzích jednat a hlasovat jeho jménem, avšak takové případy nejsou časté. Přitom právě schůze jsou základním kamenem této organizace.

Právě na nich se totiž rozhoduje o tom, jak bude o dům pečováno, jaké opravy budou prováděny i jaká bude výše odvodů do fondu oprav. Rozhodně tedy není na škodu se jich účastnit. Je to totiž možnost, jak ovlivnit dění ve vašem domě a dát najevo, co se vám líbí a co nikoliv.

Přijatá rozhodnutí pak vykonává předseda, který má na starosti jejich realizaci. Z každé schůze je také prováděn zápis, který musí každý účastník podepsat a který je následně odeslán na příslušné úřady. Tak je zabezpečeno skutečně férové fungování této organizace.

Podobné příspěvky

Pedikúra – služba k nezaplacení

Naše nohy, podobně jako ruce, dostávají v průběhu života pěkně zabrat. Působí na ně samozřejmě různé vlivy. Právě u nohou…

Great party

Bachelor party idea is always very important. I remember my sister when her partner asked for her hand. If you…

What is your hobby

Have you ever wondered what hobbies people from all over the world have? Some people enjoy singing at concerts, some…

Zdravé zuby jsou velice důležité

Každý by měl mít svého zubaře, který se stará o jeho chrup. Zubařů je v dnešní době nedostatek a jen…