Gymnastické míče pro děti i pro dospělé proti stresu


Pohupování jako dokonalý antistres a pro zlepšení nálady

Gymnastické míÄe cvicdom.cz slouží jako cviÄební a rehabilitaÄní nářadí, tomuto duchu také výrobci plnÄ› pÅ™izpůsobují jednotlivé modely, ovÅ¡em to není jediný způsob, jak tÄ›chto pomůcek využít v náš prospÄ›ch. S míÄi je to totiž velmi podobné, jako s odrazovou plochou trampolín, o jejich pÅ™ednostech se pÄ›jí ódy na stovkách webových stránek a tak by si i míÄe zasloužily podobné ocenÄ›ní.

gymnastický míÄ

Porovnání s trampolínami je velmi trefné, když se totiž postavíte na pružnou plochu a zaÄnete se pomalu pohupovat v kolenou a pozdÄ›ji i skákat, dovolíte odstÅ™edivé síle a gravitaci, aby s vaším tÄ›lem ve střídavém rytmu pohupovaly. Tento rytmus má velmi pozitivní vliv pÅ™edevším na psychiku, ale i na krevní obÄ›h a na lymfatický a imunitní systém.

Totéž můžete provádÄ›t i na míÄi, když na nÄ›m sedíte. Zkuste se chvíli dynamicky pohupovat a brzy zjistíte, jak se vám zaÄne lepÅ¡it nálada, budete více uvolnÄ›ní a budete lépe Äelit stresovým situacím. Lidé, kteří jsou si toho vÄ›domi, používají gymnastické míÄe k sezení u poÄítaÄe, u konferenÄního stolku, pÅ™i hraní deskových her, pÅ™i Ätení a mnoha dalších Äinnostech.

dva míÄe

Houpání na míÄi milují pÅ™edevším dÄ›ti, možná si v této souvislosti vybavíte míÄe, které se také prodávají jako skákací, a jsou urÄené pro dÄ›ti – mají dva gumové výstupky, kterých se dÄ›ti drží, a mohou s míÄem poskakovat po podlaze. Vykonávají v podstatÄ› to samé, co můžete i bez výstupků provádÄ›t vy.

NÄ›kteří lidé propagují sezení na míÄi jako ozdravný proces pro správné držení tÄ›la a zakÅ™ivení páteÅ™e, to je vÅ¡ak nesmysl, který napÅ™Ã­Ä Internetem koluje už dlouho. K tomu slouží pÅ™edevším správnÄ› konstruovaná opÄ›radla židlí, takže mÃ­Ä užívejte hlavnÄ› k rozpohybování a k aktivní Äinnosti, kdy kromÄ› pohupování si s ním budete házet, koulet a samozÅ™ejmÄ› i vhodnÄ› cviÄit.

Podobné příspěvky

Marinujeme kuřecí

Pokud rádi pečete a grilujete kuřecí maso, hledáte jistě často inspiraci na nové marinády k jeho naložení. Existuje jich opravdu…

Přírodní lékárna při nachlazení, která léčí šetrně a účinně

Bolení a škrábání v krku, obtěžující kašel, rýma - to jsou zdravotní obtíže, které patří nejčastěji k chladným zimním dnů,…

Máte oblíbený hrnek?

Vybavení domácnosti má každý jiné. Záleží na tom, kolik vás v domácnosti je, a jaký je váš životní styl. V…

Kapičkový tester je vhodný

Jsou lidé, kteří nejraději využívají testery, protože jsou zvyklí na to, že jim něco takového vždy dostatečně pomohlo a že…