Národnostní menšiny

Podle vymezení českého politika a sociologa Ivana Gabala je národnostní menšina nějaká skupina lidí v určitém státě, která nepřijímá jako celek jeho identitu. Podle slovníku od Matouška je to společenství osob, které uznává a uchovává své kulturní a etnické tradice a za národnostní menšinu jsou považovány podle své vůle. Když se podíváme trochu do historie od vzniku ČSR, tak v této době převažovaly dvě dominantní národnosti a to Češi a Němci.

mapa

Tyto dvě národnosti dohromady tvořili asi 98 % státu. Po druhé světové válce se německá národnost snížila a nejvýznamnější národnostní menšinou se stali Slováci. Vlivem dalšího historického dění, rozpad ČSR na dva samostatné státy, se podíl osob se slovenskou národností výrazně zmenšil. Zároveň vzrostl počet osob s jinými národnosti a to ukrajinskou, vietnamskou a ruskou. Pro zajímavost jste se při sčítání lidu v roce 1991 mohli zapsat do moravské anebo slezské národnosti a v roce 2001, 2011 se stalo přiznání k národnosti dobrovolným.

mapa světa

Moravané a Slezané

Jak už bylo výše uvedeno, Moravané a Slezané se mohli ke své národnosti poprvé přihlásit v roce 1991. V tomto roce se při sčítání lidu k moravské národnosti přihlásilo 13,2 % obyvatel, v roce 2001 došlo ke snížení na 3,7 %. Po několika letech došlo k vzrůstu na 5 % a necelé 1 % obyvatel se přihlásilo ke kombinaci české a moravské národnosti. Nejvyšší zastoupení měli Moravané v Jihomoravském a Zlínském kraji. Třetina osob (31,4 %) žila v okresech Brno-město, Brno-venkov a v Hodoníně. Co se týče slezské národnosti tak v roce 1991 se k ní přihlásilo 0,4 % populace a v dalších letech podíl výrazně klesl na 0,1 %. Převážná většina Slezanů žila v Moravskoslezském kraji. Šedesát procent Slezanů žilo v okresech Opava a Karviná. Mohli bychom se zamyslet nad několika otázkami: Lze považovat občany hlásící se ke slezské nebo moravské národnosti za členy národnostní menšiny? Jedná se spíše o regionální než národnostní příslušnost?

Podobné příspěvky

Inkluzivní vzdělávání

V současné době je kladen velmi vysoký důraz na inkluzivní vzdělávání. Snahou je takové nastavení systému, který umožňuje všem dětem…

Vysoká škola

Jsem opravdu ráda, že jsem si mohla udělat vysokou školu. Ale řeknu vám, že to bylo opravdu hodně složité, protože…

Být vzdělaný ano nebo ne

Vzdělání je prospěšné spoustu věcem. Představte si, že se s někým bavíte a ten dotyčný se vás na něco zeptá, jenže vy…