Frézování kovu

Odebírání materiálu Abychom docílili požadovaného výrobku, tak musíme zvolit vhodný výrobní proces. Velmi často máme určitý polotovar, ze kterého se následně materiál odebírá. K tomu se velmi často využívá frézka, kdy nám většinou jezdí stůl s obrobkem a nástroj se…